L'Amuse Culinair

Kookstudio, Traiteur & Catering

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

L'Amuse Culinair  houdt zich voornamelijk bezig met horeca- activiteiten, die bestaan uit het organiseren van gezamelijk koken (social cooking) onder (gedeeltelijke) begeleiding, en het verhuren van de kookstudio’s, aan derden. Derhalve beschouwt L'Amuse Culinair zich in eerste instatie een combinatie van een restaurant-kookstudio, en zalenverhuurbedrijf. De neven activiteiten zoals de catering-, en winkel activiteiten worden  ook onder deze algemene voorwaarden meegenomen.

1. Bij de praktische uitvoering  van alle handelingen die door U en L ‘Amuse Culinair ,-in welke vorm dan ook verricht worden-, hanteren wij:

‘HUISREGELS EN GEBRUIK KOOKSTUDIO L’AMUSE  CULINAIR’

U kunt deze vinden in de Documentatie map in onze zaak of op onze site http://www.lamuseculinair.nl.

     2. Veiligheid

2a. Zorg dat U zich oriënteert en door ons laat informeren over onder meer: vluchtwegen, werking van blus apparatuur, brand alarmen, blusdeken, EHBO middelen en stortdouche etc.
2b. Gebruik geen apparatuur en gereedschappen etc. waarop U niet door ons geďnstrueerd bent.
2c. Meld aan ons onvolkomen heden van apparatuur.
2d.
Houd s.v.p. rekening met eventueel gladde vloeren.
2e. Flamberen, karameliseren, bruleren onder de afzuigkap, maar met mate. De Flambeervlam mag de afzuiging niet raken en nooit langer dan 2 seconde duren. 
2f. Vermijd  loshangende (brandbare) kleding tijdens het koken.
2g. Laat U zich informeren over het doven van vlam in de pan, oven of frituur pan.
(Blus vetbranden  nooit met water!)

2h. Bij het huren van de kookstudioruimte in eigen beheer, is de huurder , -hij/zij die namens de groep huurt -, zelf  hoofdelijk verantwoordelijk voor het hanteren van de juiste maatregelen: o.a. het aanwezig zijn van een B.H.V. er in de groep, het hebben van de juiste Horeca diploma;’s en het geven van instructies aan de groep voor het veilig uitvoeren van alle activiteiten van de kookgroep en voor eventuele aangerichte schade.  Zie ook brief aan huur groepen.

3.  Alcohol/ Roken  

Zie Drank en Horeca wet en door plaatselijke verordeningen, opgelegde regelgeving.

   4.  Reservering Kookstudio/Social Cooking

L’Amuse Culinair hanteert een voor U aantrekkelijk prijs beleid. Dit houdt echter in dat, -om kosten technische redenen-, er een minimum wordt gesteld aan het aantal deelnemers (12*) per kook sessie.  Dit houdt dus in dat er bij een lagere opkomst altijd voor dit minimum aantal deelnemers (12*) moet worden betaald.

 *) Locatie Stalberg 12 personen, ander locaties 11 personen. L'Amuse Culinair heeft meerdere kookruimten ter beschikking. Hoewel er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de klant kan het voorkomen dat er van locatie gewisseld wordt.

Wijnbergstraat 6  5913 CA Venlo

5913 BW

Venlo

Ons POST adre s    :  

Telefoon: 06-51819272 (077) 3549994 06-12309380

E-mail: Lamuse@JMLimburg.demon.nl

Kvk.: 14101241 BTW nr: NL 1185.32.765B02

                    5. Betaling

Afhankelijk van het door U gekozen Kookcessie (eenmalig/regelmatig. etc.) zijn er prijs afspraken gemaakt. Zie hiervoor ook onze Web-Site: http://www.lamuseculinair.nl. Huisregels/Prijzen

Buiten de in de prijs inbegrepen flessen wijn, dienen additioneel genuttigde dranken zoals Koffie, Fris, Bier en/of Wijn tegen aangegeven prijs, na de kookles te worden voldaan. De groep is verantwoordelijk om hierin de juiste verdeelsleutel te vinden en om aan de betaling te voldoen. Het niet nuttigen van in de prijs inbegrepen  gerechten of dranken,  leidt niet tot restitutie. Het is niet toegestaan eigen meegebrachte Wijn te nuttigen.

           6.   Schade
L'Amuse Culinair is niet aansprakelijk voor schade of  letsel die het gevolg is van:
6a. Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, het onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies en aanwijzingen;
6b. Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
6c. Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van L
'Amuse Culinair en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan L'Amuse Culinair kunnen worden toegerekend;
6d. Het toepassen en/of gebruiken van geleverde goederen ten behoeve van een evenement door anderen dan de eigenaar van deze goederen vindt alleen plaats na schriftelijke toestemming van de eigenaar van de goederen.
Voor schade aan geleverde goederen, ontstaan tijdens of na een evenement, is L
'Amuse Culinair  niet aansprakelijk..

7 . Algemeen

Voor de ligging van onze maar ook Uw Kookstudio is gekozen voor de passende en rustige ambiance van de Stalberg en haar bewoners. Wij zullen moeten zorgdragen dat onze activiteiten in deze omgeving blijven passen.

 Belangrijk :

Voor alle overige, - niet in deze overeenkomst genoemde of aanvullende  regels-, zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Deze zijn aan te vragen  via Koninklijke Horeca Nederland, of na te lezen op de site: http://www.khn.nl/uvh-nl

Monique Limburg

 

Belangrijk :

Voor alle overige, - niet in deze overeenkomst genoemde of aanvullende  regels-, zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Deze zijn aan te vragen  via Koninklijke Horeca Nederland, of na te lezen op de site: http://www.khn.nl/uvh-nl

19 december 2009