L'Amuse Culinair

Kookstudio en Cursussen op Locatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Voor Cursussen op Locatie

 

 

L'Amuse Culinair  houdt zich voornamelijk bezig met horeca- activiteiten, die bestaan uit het organiseren van gezamelijk koken (social cooking) onder (gedeeltelijke) begeleiding, en het verhuren van de kookstudio’s, aan derden. Derhalve beschouwt L'Amuse Culinair zich in eerste instatie een combinatie van een restaurant-kookstudio, en zalenverhuurbedrijf. De neven activiteiten zoals de catering-, en Koken op Locatie worden ook onder deze algemene voorwaarden voor cursussen op locatie, meegenomen.

L’Amuse Culinair neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. De betalende cursist/huurder dient 18 jaar of ouder te zijn en bij het verblijf aanwezig te zijn.

L’Amuse Culinair behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren. L’Amuse Culinair zal de boeking binnen 15 dagen na ontvangst (digitaal) aan u bevestigen en 50% van het totaal bedrag factureren. Mocht u geen e-mailadres hebben dan ontvangt u per post een bevestiging, tevens factuur. De bevestiging/factuur dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, uiterlijk 10 dagen na datum van de bevestiging/factuur en vóór aanvang van het verblijf. Bent u binnen 15 dagen na de boeking niet in het bezit van een bevestiging/factuur, dan dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met L’Amuse Culinair : per mail: LamuseCulinair@gmail.com of telefonisch: 077- 3549994 of (06–12309380 / 06-51819272) of via de contact gegevens via onze site http://www.lamuseculinair.nl

Boekingen voor onder andere bedrijven, verenigingen, en andere vormen van groepen kunt u verrichten door te bellen met:  077- 3549994 of (06–12309380 / 06-51819272).

Er kunnen speciale voorwaarden worden gesteld aan onder andere de begeleiding, terwijl doel en omvang van de groep er in bepaalde gevallen toe kunnen leiden dat een groep niet geaccepteerd kan worden. Ook heeft L’Amuse Culinair de mogelijkheid een extra borg te vragen.

De prijzen in publicaties van L’Amuse Culinair en op http://www.lamuseculinair.nl zijn niet bindend. L’Amuse Culinair behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen en/of een toeslag in rekening te brengen, bijvoorbeeld ten gevolge van (maar niet beperkt tot) een wijziging van de energieprijzen. Gedurende de looptijd van alle aanbiedingen gedaan door L’Amuse Culinair of Derden behoudt L’Amuse Culinair zich het recht voor om eventuele kortingsregelingen te wijzigen. Bij boeking wordt u in kennis gesteld van de dan geldende prijs De op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend. Van prijskortingen

en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging/factuur door L’Amuse Culinair is verzonden.

Bij de prijs van iedere cursusarrangement is inbegrepen:

p/a Wijnbergstraat 6  5913 CA VENLO

 

Ons POST adre s :  

p/a Wijnbergstraat 6, 5913 CA VENLO

Telefoon: 06-51819272 (077) 3549994 06-12309380

E-mail: LamuseCulinair@Gmail.com

Kvk.: 14101241 BTW nr: NL 1185.32.765B02

Water verbruik

• Gas en elektriciteit verbruik

• Toegang tot het Zwembad, Golfbaan, Landgoed perceel.

• BTW is inclusief, percentage is afhankelijk van het verblijfsland

• Eindschoonmaak

• Gebruik van televisie/ radio (afhankelijk van arrangement)

L’Amuse Culinair behoudt zich het recht voor om in geval van bijzondere omstandigheden (bepaalde) onderdelen uit te sluiten.

Niet inbegrepen zijn onder andere:

• Toeristenbelasting en heffingen

De hoogte hiervan is afhankelijk van de gemeente waarin de cursuslocatie ligt. Voor de vaststelling van het aantal personen per boekingsperiode geldt het maximum aantal personen dat ten minste één nacht in het appartement verblijft. Eerder vertrek leidt niet tot restitutie van toeristenbelasting en heffingen.

Er worden geen reserveringskosten in rekening gebracht, tenzij, doch in  uitzonderlijke gevallen, waarbij er buiten proportionele reservering kosten door L’Amuse Culinair moeten worden gemaakt kunnen deze kosten in rekening worden gebracht aan de cursusarrangementnemer.  

Het meenemen van uw huisdier is helaas niet toegestaan.

a) Bij alle boekingsbedragen dient u een aanbetaling van 50% te doen. Het restant van het boekingsbedrag moet uiterlijk 12 weken voor aanvang van het verblijf in het bezit zijn van L’Amuse Culinair.

b) Bij niet-tijdige of onvolledige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u in verzuim en is L’Amuse Culinair gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van een schrijven aan u. U bent aansprakelijk voor alle schade die L’Amuse Culinair als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die L’Amuse Culinair in verband met uw boeking en de ontbinding heeft moeten maken. In ieder geval bent u een ontbindingsvergoeding verschuldigd van 50% van de huursom bij ontbinding meer dan 4 weken vóór de geplande aanvangsdatum van het verblijf en gelijk aan de totale huursom bij ontbinding binnen 4 weken vóór aanvang van het verblijf. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de te betalen ontbindingsvergoeding en de eventueel verschuldigde vergoeding van overige schade. Indien nog niets betaald is, worden bovengenoemde bedragen in rekening gebracht. De betaling van het bepaalde onder a, b, c en d dient uiterlijk binnen 14 dagen na datum van de factuur in het bezit te zijn van L’Amuse Culinair.

Indien u, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is L’Amuse Culinair niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van L’Amuse Culinair of, en in hoeverre, die wijzigingen worden geaccepteerd. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken vóór aankomst niet worden toegestaan. Bij een wijziging naar een goedkopere periode of appartement* of

27 december 2012

Voorwaarden Blad 1 van 3